Pocta Bohúňovi

Tento týždeň si pripomíname 140. výročie úmrtia maliara P. M. Bohúňa, po ktorom je pomenovaná naša galéria. Jeho pamiatku sme si včera uctili položením kytice pri jeho soche pred galériou. Pri tejto príležitosti sme v spolupráci so ZUŠ P. M. Bohúňa z Dolného Kubína zorganizovali koncert ich žiakov a pedagógov v priestoroch našej galérie. Návštevníci si prezreli stálu expozíciu Bohúňova sieň a vďaka lektorke sa dozvedeli viac o živote a diele tohto významného štúrovského maliara.

socha P. M. Bohúňa pred Liptovskou galériou

koncert – pocta Bohúňovi

 

Peter Michal Bohúň (1822-1879) je rodákom z Veličnej na Orave, na Liptove pôsobil ako učiteľ v evanjelickej dievčenskej škole, ktorá sídlila na mieste dnešnej galérie. Maľoval portréty mešťanov, národovcov, oltárne obrazy, vytvoril cykly krojovaných Slovákov, venoval sa litografii aj fotografovaniu. Intenzívne sa zapojil do obrodeneckého hnutia za práva Slovákov, patril k aktívnym štúrovcom. Bohúňova aktivita bola zo všetkých stránok veľká, ale pre sústavnú biedu, nepochopenie zo strany nadriadených a pre perzekúciu národovcov v časoch prudkého maďarizačného tlaku, bol nútený opustiť rodnú zem a odišiel do poľského mesta Bielsko-Biala, kde vo veku 57 rokov zomrel.

Bohúň bol zakladateľom realistického portrétu. Jeho diela sa vyznačujú pokojnou, klasickou kompozíciou, harmonickou farebnosťou a úžasnou maľbou detailov. V stálej expozícii Bohúňova sieň vystavujeme 39 diel tohto umelca, každoročne expozíciu navštívi niekoľko tisíc domácich aj zahraničných návštevníkov.

lgpmb-pr@vuczilina.sk
Marketing a PR Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa.
Komentáře