Otvorenie 3 výstav

Po dlhom čase sme v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa mohli privítať návštevníkov na slávnostnom podujatí, ktoré sa konalo v utorok 15.3.2022 pri príležitosti otvorenia troch výstav, pripravených v koncepcii troch interných kurátoriek.

kurátorky: Barbora Vyšňanová, Stanislava Šuliková, riaditeľ galérie Richard Gregor a kurátorka Veronika Vaculová Repová

Napriek tomu, že výstava Ladislava Čemického je vo Veľkej výstavnej sieni nainštalovaná od decembra minulého roku, slávnostné otvorenie prebehlo až včera. Kurátorka výstavy, Veronika Vaculová Repová priblížila život a tvorbu autora patriaceho do slovenskej výtvarnej moderny a predstavila ho v rôznych pozíciách – ako maliara, učiteľa a funkcionára.

výstava Ladislav Čemický (1909 – 2000). Maliar, učiteľ, funkcionár.

V malej výstavnej sieni sme otvorili výstavu Radostná správa, ktorá je kresleným príbehom o zrode dvojice Lasica + Satinský. Komiks ilustrovaný Ďurom Baloghom vyšiel v knižnej podobe minulý rok, na výstave sú prezentované výňatky z knihy doplnené o návrhy a pôvodné skice autora. Okrem kurátorky Barbory Vyšňanovej s krátkym príhovorom vystúpil aj Peter Michalík z vydavateľstva Monokel, kde publikácia vyšla.

výstava Radostná správa

A do tretice sme sprístupnili novú stálu expozíciu s názvom Pôvod maľby, kde sú prezentované maľby, ikony  a skulptúry 15. – 19. storočia. Kurátorka Stanislava Šuliková podotkla, že výstava ponúka možnosť nahliadnutia do chronologických počiatkov maliarskej, ikonopiseckej a sochárskej tvorby z galerijných zbierok, pričom veľké množstvo exponovaných objektov bolo doposiaľ uložených v depozitárnych priestoroch Liptovskej galérie a teda mimo pohľad diváka. Aj vďaka reštaurátorským prácam sa mohli umelecké diela premiestniť z depozitárov tam, kam právom patria – do výstavných miestností.

stála expozícia Pôvod maľby – maľby, ikony, skulptúry 15. – 19. storočia

Súčasťou programu bolo aj hudobné vystúpenie klaviristu Metoda Rakára a s umeleckým prednesom sa predstavil Stanislav Kalavský. Ďakujeme všetkým 150 návštevníkom, ktorí si včerajšie spoločenské stretnutie v galérii nenechali ujsť a veríme, že výstavy zaujmú aj ďalších divákov. Výstava Ladislava Čemického potrvá do 30.4., Radostná správa do 28.5.2022.

vystúpenie klaviristu Metoda Rakára na slávnostnom otvorení výstav
lgpmb-pr@vuczilina.sk
Marketing a PR Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa.
Komentáře