Otvorená výzva pre rok 2020

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa vyhlasuje Výzvu na podávanie kurátorských výstavných projektov pre rok 2020.

Špecifikácia:

Otvorená výzva LGPMB sa zameriava výhradne na kurátorské výstavné projekty, ktoré budú zaradené do výstavného plánu na rok 2020 a to v dvoch priestorových riešeniach – Malá výstavná sieň a Veľká výstavná sieň – v stanovených termínoch. V oboch prípadoch je možné pracovať so zbierkovým fondom LGPMB. Uprednostnené budú tematické (koncepčné) a skupinové výstavné projekty.

Svoju činnosť majú možnosť prezentovať rovnako študenti vysokých škôl výtvarného zamerania, pričom vystavovaní môžu byť aj zahraniční umelci.

Na presnom termíne realizácie projektov sa dohodne galéria s vybranými uchádzačmi.

 

Projekty je možné zaregistrovať do 15.8.2019

Prihlášky spolu s prílohami zasielajte na adresu: lgpmb-kurator@vuczilina.sk

Formulár pre vyplnenie nájdete na: http://bit.ly/ziadost-na-rok-2020

 

Dve priestorové verzie:

Malá výstavná sieň  (pôdorys: http://bit.ly/mala-sien-podorys)

S predpokladaným termínom výstavy –  september až október 2020

Vhodná pre menšie projekty alebo rozsahovo kratšie projekty (napr site specific, performance atď)

Veľká výstavná sieň  (pôdorys: http://bit.ly/velka-sien-podorys)

S predpokladaným termínom výstavy – máj až jún 2020

Vhodná pre veľké výstavné projekty (napr. pre veľkoformátové, či veľkorozmerné diela, skupinové výstavy atď.)

 

Galéria LGPMB poskytne:

3000€ + dotácia z grantu na veľký projekt vo Veľkej výstavnej sieni

1500€ + dotácia z grantu na malý projekt v Malej výstavnej sieni

 

Kontaktná osoba: Mgr. Natália Kundisová (lgpmb-kurator@vuczilina.sk)

 

lgpmb-pr@vuczilina.sk
Marketing a PR Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa.
Komentáře