Otvorená nová stála expozícia

V decembri 2019 sme v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa otvorili novú stálu expozíciu Liptov: domov aj exil, v ktorej je venovaný priestor osobnostiam slovenského vizuálneho umenia od 2. polovice 20. storočia až po súčasnosť.

Donedávna boli v stálej expozícii 2. polovice 20. storočia s názvom Osobnosti prezentovaní len štyria významní umelci, ktorí svoj život a tvorbu zviazali s Liptovom – Ester Šimerová Martinčeková, Martin Martinček, Miroslav KsandrMichal Kern. Vývoj sa však nezastavil, preto sme mali potrebu rozšíriť stálu expozíciu o ďalších autorov staršej, strednej aj najmladšej generácie, pre ktorých je Liptov rôznym spôsobom dôležitý, ale ktorí zároveň tento lokálny priestor presahujú.

Pôvodnú stálu expozíciu sme reinštalovali a doplnili sme ju o ďalších autorov. Nová expozícia dostala názov Liptov: domov aj exil. Svoje zastúpenie tu okrem štyroch spomenutých umelcov majú – intermediálny umelec Milan Adamčiak, maliar a pedagóg Ján Kudlička a zástupcovia súčasnej najmladšej generácie – Mira Podmanická, Katarína Hládeková, Štefan Papčo, Marek JarottaJán Ďurina. Ich práce sa prepájajú so staršími dielami už spomínaných osobností, takže celá expozícia je po všetkých stránkach konzistentná.

Našim cieľom je formou obrazárne poukázať na dôležitú skutočnosť, že v tomto regióne vždy pôsobili osobnosti, ktoré ho svojím významom presiahli a v rôznej miere zásadne ovplyvnili kultúru v celoslovenskom či dokonca medzinárodnom zmysle. Dlhodobý silný autorský potenciál umelcov Liptova nás napĺňa vierou, že aj v budúcnosti budeme môcť expozíciu rozšíriť o nové mená.

 

lgpmb-pr@vuczilina.sk
Marketing a PR Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa.
Komentáře