OPEN CALL! TRIENÁLE PORTRÉTU 2020

TRIENÁLE PORTRÉTU je medzinárodné festivalové podujatie, ktoré sa v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa konalo v rokoch 19851988 pod názvom Trienále portrétnej tvorby. Cieľom prehliadky je sledovať a prezentovať výtvarné diela, ktorých tematika je portrét – nie len v rôznej miere psychologické zobrazenie tváre, ale tiež politický portrét krajiny a histórie, metaforický portrét komunity, inštitúcie prostredníctvom jej aktérov atď.

Trienále portrétu 2020 sa bude konať od 1.12.2020 do 28.2.2021Liptovskej galérii Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši. Zapojiť sa môžu výtvarní umelci bez obmedzenia veku, ktorí sa prihlásia do súťaže, ktorú vyhlasuje Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši.

Záujemci sa do súťaže prihlasujú prostredníctvom formulára na stránke http://trienaleportretu.sk/ jedným súťažným dielom alebo komplexným súborom diel s tematikou portrétu, ktoré nie sú staršie ako tri roky. Prihlášky do súťaže je potrebné zaslať do 31. augusta 2020 cez online formulár dostupný na stránke http://trienaleportretu.sk/

Súčasťou prihlášky je súťažné dielo, životopisportfólio. Hodnotenie súťažných diel bude prebiehať v dvoch kolách. Členovia poroty sú domáci a zahraniční odborníci. Menuje ich vyhlasovateľ a ich mená budú zverejnené na stránke trienaleportretu.sk. V prvom kole bude hodnotiť diela odborná porota na základe digitálnej vizualizácie diela. V druhom kole bude hodnotiť rozšírená porota súťažné diela, ktoré postúpili z prvého kola do užšieho výberu a to už na základe originálov, ktoré autori na vlastné náklady doručia na adresu LGPMB a budú súčasťou prehliadky v rámci Trienále portrétu 2020 v Liptovskej galérii Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši. Víťaz súťaže bude menovaný na slávnostnom otvorení Trienále portrétu 2020 a bude mu udelená Cena Petra Michala Bohúňa spojená s odmenou.

TRIENÁLE PORTRÉTU z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

lgpmb-pr@vuczilina.sk
Marketing a PR Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa.
Komentáře