Opäť pripravujeme Denný letný ART tábor

Aj toto leto pripravujeme Denný letný ART tábor pre deti vo veku 8 – 16 rokov v termíne od 19. do 23. augusta. Svoju pozornosť v ňom upriamime na angažované umenie, hlavnými témami budú kritické miesta spoločenského diania. Vyjadrovacím prostriedkom nášho postoja k daným témam sa stanú rôzne formy výtvarného prejavu. Cieľom výtvarných aktivít je predovšetkým rozvinutie kritického myslenia, teda aj schopnosť reagovať na to, čo sa aktuálne v spoločnosti deje a vidieť problém z viacerých uhlov pohľadu. Novým tvorivým prístupom a výtvarnými formami sa naučíme ako vie byť umenie prospešné pre spoločnosť.

TEMATICKÝ PROGRAM:
Pondelok: Environmentálne umenie (umenie pre prírodu)/ Hmyzí hotel (inštalácia)
Utorok : Kritika spoločnosti (autorská výstava) / výtvarná dielňa inšpirovaná výstavou
Streda: Socha v meste VII, Turčianska galéria v Martine (výstava) / tvorivá dielňa socha, inštalácia vo verejnom priestore
Štvrtok: (NE)tradičné remeslo, (ne)tradičný námet / tapiséria
Piatok: Dorábanie diel, príprava na vernisáž / Vernisáž

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O TÁBORE
Detský letný tábor bude prebiehať každý deň od 19. – 23.8. 2019 v čase od 7:30 do 15:30 hodiny. Tábor je vhodný pre deti od 8 – 16 rokov, ktoré chcú získať nové poznatky o umení, spoločnosti či prírode a zažiť nielen zábavný ale aj obohacujúci týždeň plný nových zaujímavých výtvarných aktivít.

Cena: 80 € / v cene je zahrnutý materiál, lektori, obedy, pitný režim. Desiata a olovrant – individuálne.

Podrobný bulletin s informáciami o táborových aktivitách bude odoslaný na e-mail uvedený v prihláške po oficiálnom dátume uzávierky počtu účastníkov tábora, t.j. po 21. júli.
Informácie / rezervácie: lgpmb-kvc@vuczilina.sk, +421 911 953 855, 044/5522 758, prípadne osobne v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa.

Prihláška a bližšie info na: https://bit.ly/2EF0p5Z

lgpmb-pr@vuczilina.sk
Marketing a PR Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa.
Komentáře