Mesiac úcty k starším v galérii

Október je mesiac, ktorý je oslavou jesene života a pripomienkou úcty k všetkým starším ľuďom. V Liptovskej galérii P. M. Bohúňa sme pre kluby seniorov pripravili možnosť navštíviť dve zvolené výstavy za zvýhodnené vstupné. Aktuálne prebiehajú dve dočasné výstavyZóna 22 minút 50,28 sekundy, kde sú predstavené diela a archiválie mikulášskeho rodáka Michala KernaAlternatívy deštrukcie – medzinárodná výstava piatich umelcov z krajín Vyšehradskej štvorky na tému deštrukcia umenia. Okrem nich ponúkame päť stálych expozícií:

  • Staré umenie
  • Bohúňova sieň
  • Portrét, krajina, žáner (1800 – 1918)
  • Moderna – výtvarné umenie 1. polovice 20. storočia
  • Osobnosti – výtvarné umenie 4 predstaviteľov 2. polovice 20. storočia

K zvoleným výstavám ponúkame lektorský výklad zadarmo. Vstupné na dve výstavy spolu je 1 € /senior. Táto ponuka je platná do konca mesiaca, galéria je otvorená od utorka do soboty od 10:00 – 17:00 hod. V prípade záujmu je potrebné si vopred dohodnúť termín a čas návštevy a nahlásiť približný počet návštevníkov na tel. 044/55 22 758 alebo e-mailom na lgpmb-lektor@vuczilina.sk u pani lektorky Dany Hybenovej.

 

lgpmb-pr@vuczilina.sk
Marketing a PR Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa.
Komentáře