Lopúchy alebo čiary života Michala Kerna

Dnes uplynulo 25 rokov od úmrtia Michala Kerna, ktorého tvorbu môžeme nazvať rozhovorom o prírode prostredníctvom prírody. „Od tých čias, keď som ešte ako dieťa behal na brehu Demänovky a začal si uvedomovať modrú oblohu cez bizarné obrazce v lopúchoch a v daždi, som sa tešil, ako steká voda kanelúrou stebla ku koreňom, od tých čias je môj ateliér v prírode a príroda v ateliéri“, priznával Michal Kern v texte, ktorý si zaznamenal na štúdii listov lopúcha.

Michal Kern: Z cyklu Lopúchy alebo čiary života, 1979

 

Michal Kern (1.5.1938 – 1.10.1994) celý život pôsobil v rodnom kraji na Močiaroch pri Liptovskom Mikuláši, ktorých prírodné prostredie sa stalo súčasťou, materiálom i prostredím jeho tvorby. „Močiare sú kus prírody, kde je náš dom, kde som sa narodil, kde celý život prežil môj otec, môj starý otec. Tie väzby sú také silné, že by som si nevedel predstaviť žiť inde.“

Ako jeden z mála autorov svoju tvorbu, ovplyvnenú konceptuálnym a akčným východiskom, trvalo ukotvil v prírode. Pri svojej tvorbe nepoužíval štetce, hoci na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave vyštudoval maľbu. Po úvodnom období konkretizmu prešiel v druhej polovici 60. rokov ku konfrontácii konštruktívneho a prírodného. Od polovice 70. rokov smeroval k „ateliéru v prírode“, tvorbe akcií, konceptov a fotomonológov v prírode. Popri eticko-ekologickej problematike, ktorou sa zaoberal vo vzťahu k lokálnym i globálnym ohrozeniam životného prostredia, hľadal riešenie v obnovení vzťahu človeka k prírode, ktorá sa mu stala trvalou možnosťou tvorby a ku ktorej sa neustále obracal ako k nevyčerpateľnému zdroju. Od konca 80. rokov sa venoval aj objektu a inštalácii a po roku 1989 akciám realizovaným pred publikom. V roku 1992 utrpel ťažký úraz, na následky ktorého sa jeho tvorba 1. októbra 1994 predčasne uzavrela.

Od roku 1963 vystavoval na mnohých samostatných a skupinových výstavách doma i v zahraničí, jeho tvorba je zastúpená v galerijných a súkromných zbierkach. Výstava Zóna 22 minút 50,28 sekundy v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa, ktorá aktuálne prebieha v Malej výstavnej sieni, predstavuje výber diel a archiválií z jeho pozostalosti. Popri fotografických záznamoch akcií, ktoré často kombinoval s autorskými textami, ukazuje aj menej známu polohu jeho tvorby cez kresby, štúdie, v ktorých zaznamenával svoje myšlienky a akcie. Výber vystavených diel vychádza zo zámeru Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa obohatiť svoj zbierkový fond o ťažiskové diela z autorovej pozostalosti. Výstava potrvá do 20.10.2019.

Výstava Zóna 22 minút 50,28 sekundy v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa

 

Zdroj:

Čarná, D.: Michal Kern. Bratislava: Galéria mesta Bratislavy, 2011. 215 s. ISBN 978-80-89340-35-4.

Čarná D.: Z mesta von – Umenie v prírode. Bratislava: Galéria mesta Bratislavy, 2007. 143 s. ISBN 978-80-88762-95-9.

lgpmb-pr@vuczilina.sk
Marketing a PR Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa.
Komentáře