Letný ART tábor

Aj tento rok sme pre deti pripravili denný letný ART tábor. Jeho nosnou témou bude environmentálne a ekologické umenie. Počas posledného júlového týždňa upriamime našu pozornosť na negatívne dopady ľudského správania ku životnému prostrediu. Vysvetlíme si, prečo vznikli smery ako land art, site-specific a enviro-art. Pri naplánovaných kreatívnych aktivitách zistíme, že aj umenie vie byť šetrné k prírode. Pomocou rôznych zaužívaných ale aj alternatívnych prostriedkov podporíme v deťoch rozvoj fantázie, tvorivosti, abstraktného myslenia a prehĺbime hodnoty. Tábor je určený pre deti, ktoré sú zvedavé, radi sa učia novým veciam a majú (ale nemusia mať) blízky vzťah k prírode.

Tábor bude prebiehať každý deň od 26.7. – 30.7. 2021, v čase od 8:00 do 15:00 hodiny v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa a v exteriéri.  Je vhodný pre deti od 7 – 12 rokov, ktoré chcú získať nové poznatky o umení, spoločnosti, landarte a zažiť nielen zábavný ale aj obohacujúci týždeň plný nových zaujímavých výtvarných aktivít.

Cena: 100 € / v cene je zahrnutý materiál, lektori, obedy, pitný režim.

Podrobné informácie o táborových aktivitách budú odoslané na e-mail uvedený v prihláške po oficiálnom dátume uzávierky. Uzávierka prihlášok je 30.6. 2021 alebo po naplnení počtu detí t.j 10 detí.

Informácie / rezervácie: lgpmb-kvc@vuczilina.sk, +421 911 953 855, prípadne osobne v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa.

Pre záväzné prihlásenie účastníka je nevyhnutné vyplniť prihlášku spolu so Súhlasom so spracovaním osobných údajov dotknutých osôb, resp. Súhlasom so zverejnením zvukového, obrazového alebo zvukovo-obrazového materiálu. PRIHLÁŠKA a informácie o tábore: bit.ly/art_tabor_2021

lgpmb-pr@vuczilina.sk
Marketing a PR Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa.
Komentáře