Ladislav Mednyánszky – krajinár melancholických nálad

17. apríla 2020 uplynulo 101 rokov od úmrtia významného maliara slovensko-maďarského pôvodu, Ladislava Mednyánszkeho. Rodák z Beckova (*1852) študoval v Mníchove na Akadémii výtvarných umení a v Paríži na Škole výtvarného umenia, neskôr ho očarila maliarska krajinárska komunita vo francúzskom Barbizone. Po skončení štúdií bol neustále na cestách, prenajímal si ateliéry na parížskom Montmartri  ale i v Budapešti a vo Viedni. Jeho cesty viedli aj na Slovensko, najmä do jeho rodiska, Beckova a Strážok. Slovensko sa stalo jedným zo základných motívov jeho tvorby. Rodnú krajinu zobrazoval citlivo, poeticky, s melancholickou a snovou atmosférou.

L. Mednyánszky: Les s potokom, 1910, zo zbierky LGPMB

Mednyánszky za svoj život namaľoval vyše 6000 diel. Bol krajinárom európskeho významu, v krajinomaľbách vedel majstrovsky zachytiť svetlo a špecifickú atmosféru. Okrem krajinomaľby je jeho tvorba zastúpená aj figurálnou maľbou. Zobrazoval bežných ľudí, sedliakov, robotníkov, starcov či tulákov, ktorí sa preňho stali nositeľmi výrazu melanchólie. Hoci pochádzal zo šľachtickej rodiny, mal silné sociálne cítenie a to sa odrážalo v jeho tvorbe.

Viedol si denník, kde si okrem myšlienok zaznamenával aj náčrty prírody s poznámkami o svetle, alebo skice a portrétne štúdie so zápiskami o charakteroch ľudí, ktorých zobrazoval. Štúdie často viedli k vytvoreniu vynikajúcich olejomalieb.

L. Mednyánszky: Pastier koní, 1890, zo zbierky LGPMB

V zbierke Liptovskej galérie P. M. Bohúňa je vyše 300 jeho kresieb, mnohé sú figurálne štúdie. Minulý rok, pri príležitosti 100. výročia úmrtia umelca, sme v Malej výstavnej sieni predstavili výstavu zreštaurovaných kresieb, v roku 2012 sa tu konala výstava s názvom Ladislav Mednyánszky – Kresba ako vizuálny denník.

Okrem kresieb máme v zbierke aj umelcove olejomaľby. Pochádzajú z obdobia rokov 1890 až 1918. Deväť z nich je vystavených v stálej expozícii Portrét, krajina, žáner (1800-1919), predovšetkým s krajinárskym motívom. Opakovaným námetom je na nich zobrazenie stromov a  rieky.

L. Mednyánszky: Listnatý les, 1910, zo zbierky LGPMB

Pre obdivovateľov Mednyánszkeho tvorby ponúkame v našom e-shope http://www.galerialm.sk/eshop-knihy/ dve publikácie. Autorkou publikácie Kufor kresieb je Zsófia Kiss-Szemán. 52 stranová publikácia bola vydaná v roku 2012 pri príležitosti výstavy diel Ladislava Mednyánszkeho v Liptovskej galérii P.M. Bohúňa a v Galérii mesta Bratislavy. Druhá publikácia, vydaná v roku 2019, Mednyánsky – reštaurovanie kresieb je venovaná reštaurovaniu Mednyánszkeho diel pod vedením reštaurátora Borisa Kvasnicu.

Ladislav Mednánszky bol jednou z najvýznamnejších a najoriginálnejších osobností konca 19. a začiatku 20. storočia. Zomrel 17. apríla 1919 vo Viedni vo veku nedožitých 67 rokov.

Publikácie o tvorbe Ladislava Mednyánszkeho v našom e-shope: http://www.galerialm.sk/eshop-knihy/boris-kvasnica-mednyansky-restaurovanie-kresieb/http://www.galerialm.sk/eshop-knihy/kufor-kresieb/

lgpmb-pr@vuczilina.sk
Marketing a PR Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa.
Komentáře