Inaugurácia poštovej známky P. M. Bohúňa

V piatok 4. marca 2022 prebehla v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa slávnostná inaugurácia poštovej známky s názvom – Veľká noc: Kristologické motívy v diele Petra Michala Bohúňa. Konala sa pri príležitosti 200. výročia narodenia tohto umelca, symbolicky na pôde galérie nesúcej jeho meno a zároveň na mieste, kde v minulosti sám P. M. Bohúň pôsobil. Pôvodná časť budovy galérie totiž slúžila ako dievčenská škola, kde Bohúň pôsobil ako učiteľ v rokoch 1854 – 1865.

Ďakujeme zúčastneným hosťom – kurátorke Veronike Vaculovej Repovej za priblíženie tvorby P. M. Bohúňa, vedúcemu POFIS Bratislava, p. Martinovi Vančovi, primátorovi mesta Liptovský Mikuláš, p. Jánovi Blcháčovi, podpredsedovi Zväzu slovenských filatelistov, p. Zdeňkovi Baligovi a predsedovi Klubu filatelistov, p. Jozefovi Oškovi za ich príhovory. Za úvodné hudobné vystúpenie ďakujeme študentom Súkromnej základnej umeleckej školy. Na husliach sa predstavil René Kertes s klavírnym sprievodom Ľubomíry Dutkovej, následne vystúpil klavirista Andrej Matejko.

V priestoroch galérie bola zriadená aj poštová priehradka so zástupcami Slovenskej pošty, kde si filatelisti a ostatní záujemcovia mohli zakúpiť poštové známky, známkové zošitky, celinové pohľadnice a k dispozícii bola aj príležitostná pečiatka navrhnutá pre túto príležitosť. Návštevníci mali možnosť si pozrieť aj stálu expozíciu Bohúňova sieň a dočasnú výstavu vo Veľkej výstavnej sieni.

Ďakujeme všetkým za účasť a veríme, že sa takto opäť stretneme v novembri, kedy bude inaugurovaná druhá známka Petra Michala Bohúňa vydaná pri príležitosti jeho dvestoročnice s názvom Vianoce: Kristologické motívy v diele P. M. Bohúňa (1822 – 1879).

lgpmb-pr@vuczilina.sk
Marketing a PR Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa.
Komentáře