Filmovanie Noci Jazdca

Na pôde Liptovskej galérie P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši prebehla v nedeľu popoludní 18. augusta 2019 verejná filmovaná diskusia Noc Jazdca. V komornej atmosfére diskutovali Beata Jablonská a Richard Gregor na tému „Česko – slovenský koncept“ alebo „Bratislavský konceptualizmus?“

Debata nadväzovala na výstavu „ČS Koncept 70. let“ (Galéria FAIT, Brno 2017/2018) a na medzinárodnú konferenciu „Je možné hovoriť o Bratislavskom konceptualizme?“ (Dom umenia – Kunsthalle Bratislava, 2015). Písomná polemika k uvedeným fenoménom prebehla medzi Richardom Gregorom a Beatou Jablonskou v časopise Jazdec 29/2017.

Špecializovaná debata o správnom pojmovom uchopení slovenského konceptuálneho umenia sa mohla zdať na prvý pohľad priúzka, no v skutočnosti išlo o diskusiu k základom chápania medzinárodnej identity slovenskej kultúry ako takej. Konceptuálne umenie (od 60. rokov 20. storočia) je dosiaľ náš najúspešnejší komunikačný artikel smerom k európskej a severoatlantickej kultúre, zaujímajú sa oň najvýznamnejšie svetové výstavné inštitúcie. V celých slovenských dejinách umenia máme len niekoľko takto výrazne originálnych a zároveň autentických polôh, ktoré dokážu odolať tradičnému čítaniu umenia Strednej Európy ako sústavy odvodenín významných Západných trendov.

Ak ste sa debaty nemohli osobne zúčastniť, už onedlho si ju budete môcť pozrieť na artdispecing.sk v časti TV channel.

lgpmb-pr@vuczilina.sk
Marketing a PR Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa.
Komentáře