Čo zažili deti v letnom Art tábore?

Tohtoročný denný letný Art tábor sa niesol v téme Angažované umenie. Prebiehal od pondelka 19. augusta do piatku 23. augusta v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa, zúčastnilo sa ho 18 detí vo veku od 7 do 15 rokov.

Pondelok bol zameraný na enviromentálne umenie. Deti ho začali návštevou výstavy v Slovenskom múzeu ochrany prírody a jaskyniarstva. V tvorivej dielni v galérii si následne vyrábali hmyzie hotely z drevených krabičiek s použitím prírodného materiálu (machu, pilín, šišiek, konárikov a pod.), ktorý nazbierali počas prechádzky v lesoparku Háj – Nicovô.

Ďalší deň navštívili výstavu Kataríny Vladulovičovej Agresívna doba v Liptovskom kultúrnom stredisku, ktorá je autorkinou výpoveďou k dianiu v dnešnej spoločnosti a v týchto priestoroch si deti vytvorili vlastné kritické obrazy. Popoludní sa pomocou modelovacej hliny snažili zachytiť individuálne výrazy k spoločenským problémom v podobe vymodelovaných hláv.

V stredu absolvovali výlet vlakom do Turčianskej galérie na výstavu Socha v meste VII. V tejto téme sa niesla aj tvorivá dielňa v uliciach a na námestí v Martine, kde deti hľadali netradičné sochy inštalované vo verejnom priestore a nakreslili si svoj vysnívaný obytný priestor.

Štvrtkové dopoludnie bolo zamerané na tvorbu Michala Kerna. Inšpiráciou boli umelcove inštalácie vytvorené z konárov v prírode, na základe ktorých si vytvárali vlastné land artové diela – totemy a lapače zlých snov. Popoludní si vyrábali malé sošky pomocou drôtu a sádrových obväzov.

Posledný táborový deň si všetci účastníci dorábali práce z predchádzajúcich dní, absolvovali prehliadku Galérie Kolomana Sokola a na záver si pripravili výstavu svojich diel. Vernisáž sa konala za účasti rodičov v galerijnej záhrade, kde táborový týždeň zavŕšili spoločnou opekačkou.

Letný Art tábor splnil svoj cieľ, deti získali nové poznatky o umení, spoločnosti či prírode a zažili nielen zábavný ale aj obohacujúci týždeň plný zaujímavých výtvarných aktivít a naučili sa ako vie byť umenie prospešné pre spoločnosť.

 

Viac fotografií z podujatia nájdete na našom facebooku.

lgpmb-pr@vuczilina.sk
Marketing a PR Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa.
Komentáře