Aký bude jún v galérii?

V Liptovskej galérii P. M. Bohúňa sme počas júna pripravili viacero podujatí pre návštevníkov rôzneho veku či záujmov – odbornú prednášku s kritikom a historikom umenia, koncert vážnej hudby, aktivity pre deti v galerijnej záhrade a vernisáž novej výstavy. Okrem toho návštevníkom ponúkame prehliadku troch dočasných výstav, ku ktorým galerijná pedagogička pripravila edukačný program pre rôzne stupne a typy škôl.

8.6.2021 o 16:30 hod. – Prednáška Peaks and pics/ LGPMB

Prednáška „Peaks and pics“ (Vrcholy a obrázky) poľského kritika a historika umenia Łukasza Białkowského (1981) je súčasťou projektu, ktorého témou sú Tatry, resp. pohoria ako širší umelecký, historický, spoločenský, kultúrno – povznášajúci a zároveň tragický fenomén. Od augusta 2019 Łukasz Białkowski realizoval dlhodobý výskum zameraný na kultúrnu percepciu hôr a ich zastúpenie vo vizuálnom umení prevažne autorov z Poľska a Slovenska. Projekt vyvrcholí veľkou medzinárodnou výstavou v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa na jeseň 2021, ktorej sa zúčastní 26 autorov. Prednáška bude prebiehať v anglickom jazyku a bude prekladaná do slovenčiny. Vstup voľný. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

19.6.2021 o 15:00 hod. – Svet ideí a kontrastov/ LGPMB

Komorný koncert pre husle a klavír. Zaznejú komorné aj sólové diela prvej polovice 20. storočia v interpretácii huslistu Daniela Rumlera a klaviristky Aleny Hučkovej. Umelci sa predstavia s interpretáciou diel Alexandra Moyzesa, Maurice Ravela, Arnolda Schönberga, Antona Weberna a Eugène Ysaÿe. Vstup voľný. Koncert z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

25.-27.6. 2021 – Víkend otvorených parkov a záhrad/ Galerijná záhrada

Víkend otvorených parkov a záhrad je celoslovenským kultúrno-výchovným podujatím, ktorého cieľom je atraktívnym spôsobom prezentovať hodnoty najmä historických parkov a záhrad verejnosti a viesť ľudí k ich aktívnej ochrane. V galerijnej záhrade pri Liptovskej galérii P. M. Bohúňa sú v piatok 25.6. pripravené tvorivé aktivity pre deti od 9:00 do 11:00 a od 13:00 do 14:00 hod. V sobotu odporúčame individuálny piknik pre rodiny s deťmi v galerijnej záhrade, pričom galéria zapožičia záujemcom deky a lavičky od 10:00 do 16:30 hod. Záhrada s detským ihriskom je otvorená aj v nedeľu. Podujatie sa koná pod záštitou ministerky kultúry SR p. Natálie Milanovej a ministra životného prostredia SR p. Jána Budaja. Vstup voľný.

30.6.2021 o 16:30 hod. – Vernisáž výstavy Tomáš Agat Błoński: Début de siècle/ LGPMB

V Malej výstavnej sieni autor predstaví súčasnú fotografiu. Gro jeho tvorby spočíva v osobnej reflexii videnia sveta – mnohé z jeho cyklov sú interpretované ako vizuálna poézia. Tomáš Agat Błoński roky pôsobil ako pedagóg fotografie na Škole úžitkového výtvarníctva a bol zakladateľom Ateliéru fotografie na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. Od roku 2010 je vedúcim Ateliéru fotografie II. na Fakulte grafiky Akadémii výtvarných umení (ASP) v poľskom Krakove. Błońskeho tvorba siaha za hranice fotografie a prelína sa od veľkoformátovej fotografie cez experimentálne fotografické techniky a inscenovanú fotografiu po interaktívne počítačové umenie a inštaláciu. Výstava Début de siècle je súčasťou výstavného projektu Trienále portrétu, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Kurátor výstavy: Richard Gregor. Vstup voľný.

Aktuálne výstavy:

BEZ PREBALU – neoavantgardisti a knižné ilustrácie /20.4. – 31.8.2021/ Galéria Kolomana Sokola

Zámerom výstavy je prezentácia knižných realizácií (ilustrácií a knižných prebalov) výtvarníkov, ktorí sa ťažiskovo venovali konceptuálnemu umeniu a vstupovali na výtvarnú scénu koncom 60. a začiatkom 70. rokov 20. storočia. Výstavný projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Kurátor výstavy: Ján Kralovič.

Trienále portrétu – Open Call / 20.4. – 31.8.2021/ LGPMB

Výstava 47 autorov, ktorí sa zapojili do otvorenej výzvy vyhlásenej galériou v minulom roku. Prihlásiť sa mohli aj autori, ktorí sú na scéne noví alebo menej známi. Výsledkom je výstava, na ktorej umelci rôznorodo poňali tému portrét – buď fakticky alebo metaforicky, často bez konkrétneho zobrazenia tváre. Projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Kurátorka výstavy: Miroslava Kubáňová.

Nie som tvoj objekt! /18.5. – 31.8.2021/ LGPMB

Výstava predstavuje umelecko-kurátorskú intervenciu piatich členiek kolektívu Feministických (umeleckých) inštitúcií do zbierok Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa. Umelkyne Darina Alster a Kateřina Olivová a kurátorky Karina KottováLenka Kukurová a Zuzana Štefková pripravili päť tematických sekcií, v ktorých pracujú so zbierkovými predmetmi šiestich storočí. Výber je doplnený tvorbou súčasných umelkýň a umelcov. Výstava je súčasťou výstavného projektu Trienále portrétu, ktorý  z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

lgpmb-pr@vuczilina.sk
Marketing a PR Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa.
Komentáře