Akvizície diel Vladimíra Popoviča

Do zbierkového fondu Liptovskej galérie P. M. Bohúňa pribudlo päť diel Vladimíra Popoviča, ktorých akvizíciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a spoluúčasť financoval Žilinský samosprávny kraj. Išlo o päť projektov, pričom vo všetkých boli podporené koláže (Vladimír Popovič, „Denník s kamerou“, 1967; „Záznam 66:1“, 1966; „Záznam 66:2“, 1966; „Záznam 66:3“, 1966 a „Záznam 66:4“, 1966;). Celková suma za tieto diela predstavuje 13 352 €.

Vladimír Popovič, Denník s kamerou, 1967
Vladimír Popovič, Záznam 66:1, 1966
Vladimír Popovič, Záznam 66:2, 1966
Vladimír Popovič, Záznam 66:3, 1966
Vladimír Popovič, Záznam 66:4, 1966

Ďakujeme FPU a ŽSK za možnosť zakúpiť nové akvizície a rozšíriť tak náš zbierkový fond.

lgpmb-pr@vuczilina.sk
Marketing a PR Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa.
Komentáře