Akvizícia 2017

Nové prírastky do zbierkového fondu Liptovskej galérie P.M.Bohúňa pribudli za rok 2017 zakúpením a donáciou jedného z autorov diel. Jedná sa o Petra Rónaia, preborníka v neverbálnej komunikácii a jej obrazových alternatívach, ktorý LGPMB daroval tri zo svojích diel- digitálnych tlačí, ktorými sú: Nová Vážnosť (z r.1990-1993), Nová Vážnosť- Cvičenie, antiperformance (z r. 1992) a Vertigo art maneuver- performance (z r. 1996). Tieto diela vznikali za spolupráce s Júliusom Kollerom.

Nová Vážnosť- Cvičenie, antiperformance (z r. 1992)

Vertigo art maneuver- performance (z r. 1996)

Nová Vážnosť (z r.1990-1993)

Zakúpené diela sú od  Anny Zmeškalovej: Potrét, olej na plátne (z r. 1864) a od Hermana Armina Kerna: Muzikanti, taktiež závesný obraz- olej (r. 1909). Herman A. Kern je mimo iného rodákom z Liptova tak okrem koncepčnej vhodnosti zasadenia tohto diela do zbierkového fondu je aj predmetom obohatenia zbierky umeleckých diel lokálnych umelcov. Obrazom Muzikanti predvádza svoju zručnosť ako portrétista a tvorca žánrových scén, ktorými sa presadil vo svete umenia. Predmetné dielo znázorňuje dvoch muzikantov- starcov v pokojnej atmosfére prítmia miestnosti v ktorej hrajú na husle a lesný roh.

Herman Kern, Muzikanti

Anna Zmeškalová, Portrét

 

lgpmb-pr@vuczilina.sk
Marketing a PR Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa.
Komentáře