60. výročie úmrtia Jana Hálu

17. mája 2019 uplynie 60 rokov od úmrtia maliara Jana Hálu. Pri tejto príležitosti sme na tento deň pripravili spomienkovú slávnosť v obci Važec, kde tento umelec našiel svoj nový domov a kde tvoril až do svojej smrti v roku 1959. Jeho život a dielo si pripomenieme na cintoríne vo Važci a v Dome Jana Hálu, kde otvoríme výstavu U nás taká obyčaj. Súčasťou podujatia bude aj prehliadka Múzea ľudových tradícií a drevenice pri Dome Jana Hálu s kultúrnym programom.

Jan Hála sa narodil 19. januára 1890 v juhočeskom mestečku Blatnej. Študoval na súkromnej krajinárskej škole Ferdinanda Engelmüllera a na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Nevyčerpateľný zdroj inšpirácie a nový domov našiel v roku 1923 vo Važci, kam prišiel hľadať vizuálne podnety k svojej tvorbe. V tom istom roku sa vo Važci usadil. Venoval sa  znázorňovaniu domácich obyvateľov, zobrazoval ich kroje, zvyky, tance a piesne, očarený bol najmä ich zdravým a sviežim temperamentom. Jeho diela hýria farebnosťou a optimistickým stvárnením prírodných a spoločenských motívov. Jeho obrazy zachytávajú krásu podtatranského kraja a krásu Važca. Okrem kresieb, figurálnych malieb a ilustrácií Hála popularizoval Važec aj článkami, fejtónmi a dvoma knihami: Podtatranská dedina (1928) a Pod Tatrami (1942). Umelec spájal umelecké úsilie so spoločenským poslaním človeka. Vo Važci našiel svoj kúsok raja. Po vyhnaní zo Slovenska odišiel v roku 1939 do rodnej Blatnej, ale v roku 1940 sa s rodinou vrátil do Važca a tu žil až do svojej smrti, do roku 1959.

 

lgpmb-pr@vuczilina.sk
Marketing a PR Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa.
Komentáře