AKTUÁLNE EDUKAČNÉ

PROGRAMY PRE ŠKOLY

DETSKÝ DENNÝ LETNÝ TÁBOR 20. - 24.8.2018

ZELENÉ UMENIE

Milí rodičia, z dôvodu naplnenia tábora plným počtom účastníkov už nie je možné prihlasovať sa na podujatie.

Ďakujeme za vaše pochopenie a priazeň.

Témou tohtoročného tábora sa stáva skúmanie vzťahov prírody a kultúry. Tábor bude prepájať účastníkov so životným prostredím a prostredníctvom tradičnejších či súčasných umeleckých prístupov budú vytvárať diela na zelených mikulášskych plochách. Cieľom jednotlivých aktivít je prejav záujmu o ochranu prírody, kritické uvažovanie o dôsledkoch ľudskej činnosti v prírode a poznávanie rôznorodých umeleckých foriem, ktoré naučia novým tvorivým prístupom reagovať účastníkom na súčasné témy.

NOVINKA: Tento rok bude program obohatený o NOC V GALÉRII – vo štvrtok bude po ukončení táborových tvorivých aktivít (od 16:00 hod.) nasledovať tzv. večerný plán prebiehajúci v galerijnej záhrade*. Večer sa bude niesť v znamení „opekačky“, hier, hudby, spevu a nočnej prehliadky vybranej výstavy. Súčasťou tohto plánu je aj nocľah v galerijnom stane*. V prípade záujmu detí o „noc v galérii“ prosíme ich zákonných zástupcov o vyplnenie informovaného súhlasu, ktorý nájdete v prílohe pod prihláškou.

* v prípade nepriaznivého počasia budú aktivity prebiehať v interiéri galérie

 

TEMATICKÝ PROGRAM:

Pondelok:       Pyrografia – detailné maľby vypálené do dreva

Utorok:           Fotochemická modrotlač

Streda:            Ateliér v plenéri – maľované na plátne

Štvrtok:           Powertexové sochy

                        NOC V GALÉRII (iba v prípade záujmu s potvrdeným informovaným súhlasom)

Piatok:            Food Art

                        Vernisáž

Ako sa prihlásiť na edukačný program?

Na ktorýkoľvek program sa môžete prihlásiť na telefónnom čísle 

044/552 27 58,  0902/468 997 alebo priamou galerijnej pedagogičky cez nasledujúci kontaktný formulár.