AKTUÁLNE EDUKAČNÉ

PROGRAMY PRE ŠKOLY

Pozývame Vás na aktuálnu výstavu Izmy a Izby do Galérie Kolomana Sokola, ktorá hravou formou približuje deťom a mladým ľuďom výtvarné umenie prelomu

19. a 20. storočia.

V prípade skupín je potrebné dohodnúť si návštevu na tel. 044/552 27 58 alebo lgpmb@vuczilina.sk. Ďakujeme