EDUKAČNÁ ČINNOSŤ

Na edukačný program je potrebné vopred sa prihlásiť:

 

Mgr. Lucia Konfalová, galerijná pedagogička

tel: 0911 953 855

e-mail: lgpmb-kvc@vuczilina.sk