EDUKAČNÁ ČINNOSŤ

Prihlásiť sa môžete na lgpmb-kvc@vuczilina.sk

alebo telefonicky na 0911 953 855.