EDUKAČNÁ ČINNOSŤ

Aktuálne pripravujeme pre školy nové edukačné programy, ktoré čoskoro zverejníme.

 

Mgr. Lucia Konfalová, galerijná pedagogička

tel: 0911 953 855

e-mail: lgpmb-kvc@vuczilina.sk