EDUKAČNÝ PROGRAM K DOČASNEJ VÝSTAVE

BIBIANA - Tiché putovanie

Hravá a inšpiratívna výstava ponúka cestu svetom „tichých“ kníh. Tiché knihy, tvorené len z obrázkov, bez textu, postavené výlučne na výpovednej sile ilustrácií, predstavujú u nás málo známy žáner detskej literatúry. Vizuálnou formou „rozprávajú“ príbehy, tlmočia emócie, uvádzajú čitateľa do sveta snov a fantázie, no dokážu sprostredkovať aj fakty a reálie. Sú univerzálne použiteľné – pre všetkých, bez rozdielu jazykových znalostí a kultúrneho prostredia. Populárne sú prirodzene najmä u najmenších čitateľov predškolákov, ktorí ešte nevedia čítať. No úspešne sa používajú aj ako motivačný doplnok pri výchove detí so špeciálnymi potrebami, najmä u detí s oneskoreným mentálnym vývinom. V ostatných rokoch sa tento žáner dostal do povedomia aj ako účinný prostriedok na preklenutie jazykových a kultúrnych bariér pri práci s deťmi prisťahovalcov. Návštevníci výstavy majú jedinečnú príležitosť k hľadaniu, objavovaniu a poznávaniu príbehov ukrytých v obrázkoch. Z medzinárodných zbierok Knižnice BIBIANY, najmä z kolekcie Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) a Čestnej listiny IBBY (Medzinárodná únia pre detskú knihu), je vybratých 130 titulov z celého sveta. Výstava prináša široké spektrum pozoruhodných kníh rôznych umeleckých žánrov, z dielne mladých i etablovaných výtvarníkov.

 

Vhodné pre: MŠ, žiaci 1. a 2. ročníka ZŠ

Časový rozsah: 45-60 minút

Vstupné: 2€   

Miesto konania: Liptovská galéria P. M. Bohúňa, výstava končí 18.5.2024