EDUKAČNÝ PROGRAM K DOČASNEJ VÝSTAVE

Prestávka pred búrkou – Alena Adamíková

Galerijná animácia predstaví žiakom veľkoformátovú figurálnu maľbu maliarky Aleny Adamíkovej. Názov samostatnej výstavy Prestávka pred búrkou si maliarka Alena Adamíková vypožičala od psychoanalytika Erika H. Eriksona. Erikson vo svojej psychosociálnej teórii vývinu prirovnáva obdobie puberty k búrke, no ako rozhodujúce obdobie opisuje čas, ktorý mu bezprostredne predchádza a kedy sa mladiství*é učia najrýchlejšie. Na záver si vyskúšame autorkinu techniku a vytvoríme si originálne diela pomocou použitia špachtiel a šablón.

 

Vhodné pre: ZŠ, SŠ

Časový rozsah: 45-60 minút

Vstupné: 2€   

Miesto konania: Liptovská galéria P. M. Bohúňa, výstava končí 18.5.2024

Edukačnú aktivitu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Pre informácie ku grantu Umenie pre školy a možnosti využiť návštevu cez podporu sa informujte u galerijnej pedagogičky.