Noc Jazdca 02/2019

Inštitút pre dočasné dejiny umenia si Vás a Vašich priateľov dovoľuje pozvať na

diskusiu Richarda Gregora s Beatou Jablonskou na tému

"Československý koncept" alebo "Bratislavský konceptualizmus?"

v nedeľu 18. augusta 2019, 15:30 - 17:00 hod.

v Liptovskej galérii Petra Michala Bohúňa

 

Debata nadväzuje na výstavu "ČS Koncept 70. let" (Galéria FAIT, Brno 2017/2018) a na medzinárodnú konferenciu "Je možné hovoriť o Bratislavskom konceptualizme?" (Dom umenia - Kunsthalle Bratislava, 2015). Písomná polemika k uvedeným fenoménom prebehla medzi Richardom Gregorom a Beatou Jablonskou v časopise Jazdec 29/2017.

 

Špecializovaná debata o správnom pojmovom uchopení slovenského konceptuálneho umenia sa môže zdať na prvý pohľad priúzka, no v skutočnosti ide o diskusiu k základom chápania medzinárodnej identity slovenskej kultúry ako takej. Konceptuálne umenie (od 60. rokov 20. storočia) je dosiaľ náš najúspešnejší komunikačný artikel smerom k európskej a severoatlantickej kultúre, zaujímajú sa oň najvýznamnejšie svetové výstavné inštitúcie. V celých slovenských dejinách umenia máme len niekoľko takto výrazne originálnych a zároveň autentických polôh, ktoré dokážu odolať tradičnému čítaniu umenia Strednej Európy ako sústavy odvodenín významných Západných trendov. Boli teda počiatky konceptu u nás fenoménom československým, alebo bratislavským?

Bližšie informácie o tejto téme nájdete v článkoch Richarda Gregora a Beaty Jablonskej: