Pochodzenie obrazu

EKSPOZYCJA STAŁA

Ekspozycja posiada kolekcję eksponatów Liptowskiej galerii P. M. Bohúňa i dzieła, które są pożyczane ze zbiorów Słowackiego Muzeum Narodowego z Martina. Przedstawiamy artefakty (ikony, ołtarze, plastyki, obrazy olejne) z okresu gotyki, renesansu, baroku, początku XIX wieku. Ekspozycja ma charakter studyjny i jej koncepcja  zmienia się ze względu na nowe eksponaty. Każde dzieło ma swoją historię i genezę. 

Malarstwo tablicowe: 

Tablica centralna św. Anny Samotrzeciej z Marią i Trójcą Świętą (z XVII i XVIII wieku), pod nią znajduje się podmalówka Adoracja Eucharystii (1545). Dwie obustronne tablice tworzą jedno skrzydło ołtarza – św. Paweł z Tarzu/Biczowanie Chrystusa a Św. Jerzy Męczennik/Zmartwychwstanie (1545). Pierwotnie  były częścią ołtarza w Świętej Annie, po pożarze  były przewiezione do inwentarza kościoła w Prosieku. Zostały odnalezione, w latach 60. XX wieku. Dotychczas tablice były częścią komody i szuflad.

Plastyki z XVIII i XIX wieku:

Święta, która po odrestaurowaniu jest wystawiona z rękami.

Cenny ołtarz:

Ołtarz św. Marcina i św. Brykcjusza z Dowalova – (1520) w centrum szafy ołtarza znajdują się św. Marcin i św. Brykcjusz. Na skrzydłach ołtarza można zobaczyć Zwiastowanie Pańskie, Adorację, Odwiedziny i przybycie Trzech króli.

Immaculata – (pierwsza połowa XVIII wieku) rzeźba barokowa pokazuje świętą jako symbol niepokalalnego poczęcia – stoi na kuli ziemskiej,  około niej owija się wąż (symbol kuszenia). Ciekawe jest to,  że  wąż ma zęby człowieka.

Św. Barbara i św. Katarzyna z kościoła św. Petra z Alkantary w Okolicznom – (kopie) odrestaurowane jest restauratorką Márią Spoločníkovą, oryginały znajdują się w kościele św. Petra z Alkantary w Okolicznom.

O św. Barbarze – urodziła się w III wieku n.e. w Nikodemii. Ojciec uwięził swoją córkę Barbarę w więzieniu, jak dowiedział się, że została chrześcijanką. Wbrew ojcu Barbara była ochrzczona przez księdza, który przebrał się za lekarza. W końcu Barbara została osądzona i ścięta mieczem. Stała się patronką górników, hutników, strażaków, kamieniarzy. Atrybuty: wieża, korona, gałązka palmowa, kielich, miecz.

O św. Katarzynie Aleksandryjskiej – według legendy męczennica chrześcijańska urodziła się w IV wieku w Aleksandrii. Była chrześcijanką,  otwarcie krytykowała cesarza Maksencjusza, który czcił pogańskie bóstwa. Nie zgodziła się na ślub z nim. Została uwięziona i torturowana. Maksencjusz skazał Katarzynę na śmierć – poprzez łamanie kołem. Jednakże koło zostało zniszczone przez anioła     i Katarzynę ścięto mieczem. Św. Katarzyna  jest patronką wszystkich zawodów, w których ważne jest koło (młynarzy, garbarzy, żeglarzy, garncarzy i in.). Atrybuty: złamane koło, miecz, korona, lilia, gałązka palmowa.

O św. Marcinie z Tours – urodził się w IV wieku n.e., później był biskupem w Tours. Znana jest historia z żebrakiem w mieście Amiens. Marcin oddał mu połowe swojego żołnierskiego płaszcza. W nocy w swoim śnie zobaczył Chrystusa, odzianego w jego płaszcz. Dzięki temu zdarzeniu Marcin przyjął wiarę. Atrybuty: żebrak, miecz, płaszcz, szaty biskupie.

Św. Brykcjusz – żył w IV - V wieku.  Był sierotą, opiekował się nim św. Marcin, który przepowiedział mu biskupstwo. Nie zachowywał się przykładowo. Brykcujsz był bardzo lekkomyślny i był oskarżony o bycie ojcem dziecka mniszki. Chcąc dowieść swojej niewinności, Brykcjusz włożył do biretu żarzące się węgle i niósł je do grobu św. Marcina. Okazało się, że biret został  nieuszkodzony. Ludzie i tak nie wierzyli w jego niewinność  i wydalili go z Tours. Brykcjusz zamieszkał w Rzymie, gdzie był uznany za niewinnego. Atributy: węgiel, szaty biskupie, dziecko.

Zapraszamy do odkrywania razem z nami magii starej sztuki.