Výročné stretnutie riaditeľa a priateľov výtvarného umenia

V stredu 15.7.2020 sa konalo výročné stretnutie riaditeľa galérie s abonentami a priateľmi výtvarného umenia, ktorého sa zúčastnili aj niektorí poslanci mesta Liptovský Mikuláš. Riaditeľ Richard Gregor zhodnotil uplynulý rok v galérii – spomenul realizované výstavy a sprievodné podujatia (besedy, prednášky, workshopy), zmienil sa o uskutočnených technických zásahoch (oprava kanalizácie a realizácia hydroizolácie budovy galérie), predstavil novú organizačnú štruktúru a načrtol plány na obdobie do roku 2025 v oblasti výstav, výskumu a pripravovaných publikácií. Zároveň priblížil genézu vzniku nového loga galérie, ktoré bolo uvedené 1.7.2020 pri príležitosti 65. výročia vzniku Liptovskej galérie P. M. Bohúňa.

Súčasťou stretnutia bola aj beseda so sochárom Štefanom Papčom pochádzajúcim z Ružomberka, ktorý predstavil svoju tvorbu ovplyvnenú záľubou v horolezectve.

Následná neformálna debata účastníkov priniesla podnetné pripomienky a návrhy k činnosti galérie v budúcom období.

lgpmb-pr@vuczilina.sk
Marketing a PR Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa.
Komentáře