Veľkonočná tematika v diele Miroslava Ksandra

Veľkonočná tematika je zastúpená v našich zbierkach dielom mikulášskeho rodáka Miroslava Ksandra (1931-2003) s názvom Veľká noc (tempera a ceruza na papieri, 1960-70).

Miroslav Ksandr: Veľká noc, 22×33 cm, tempera, ceruza, 1960-1970

Akademický sochár a maliar Miroslav Ksandr sa okrem komornej plastiky a monumentálnej tvorby venoval aj štetcovej akvarelovej kresbe, najmä v poslednom období života, keďže mu postupujúca choroba zamedzila v ďalšej tvorbe sôch. V jeho dielach dominujú základné tvarové atribúty krajiny a ľudovej kultúry, siluety postáv, ornamenty či iné predmety, ktoré postupne premieňal na znak. Odráža sa v nich úcta k ľudským hodnotám a citlivý vzťah k národným tradíciám.

Práve v tieto sviatočné dni si uctievame tradície viac, ako po iné menšie sviatky. Obklopujeme sa typickými symbolmi a dodržiavame zvyky naučené od našich predkov. Veľká noc je oddávna symbolom prebúdzajúceho sa života, sily, vytrvalosti a plodnosti. Prajeme Vám, aby tie tohtoročné sviatky boli obdobím nového začiatku a napriek všetkým okolnostiam ste ich prežili v zdraví a pohode.

lgpmb-pr@vuczilina.sk
Marketing a PR Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa.
Komentáře