Témou letného ART tábora bude portrét

Počas letných prázdnin opäť organizujeme letný ART tábor pre deti vo veku 7-13 rokov, v termíne od 20. do 24. júla 2020. Témou tohtoročného tábora bude portrét.

Denný tábor je prístupný deťom, ktoré majú záujem o umenie, nie je však striktne zadefinovaný napr. predchádzajúcimi skúsenosťami s výtvarným umením. S pomocou profesionálnych lektorov naučíme účastníkov základy a zdokonalíme ich v portrétnej tvorbe. Cieľom tvorivých aktivít bude vzbudiť v deťoch záujem o tvorivosť, fantáziu, získavanie nových poznatkov z výtvarných postupov a metód.

Tematický program

pondelok:     základy portrétnej kresby, maľba na tvár

utorok:         zábavné aktivity a práca s umeleckým dielom

streda:          hudobný portrét Milana Adamčiaka – vytvorme si vlastnú hudbu

štvrtok:         sadrové odliatky tváre

piatok:          tvár – veľkorozmerný objekt s pomocou stavebnicového systému Makedo, záverečná výstava

Letný ART tábor bude prebiehať každý deň od 20.7. – 24.7. 2020, v čase od 8:00 do 15:00 hodiny.  Poplatok za účastníka je 90 € / v cene je zahrnutý materiál, lektori, obedy, pitný režim. Desiatu a olovrant si každý rieši individuálne. Uzávierka prihlášok je 30.6.2020. Po tomto termíne bude účastníkom zaslaný podrobný rozpis s informáciami o táborových aktivitách.

Pre záväzné objednanie účastníka je nevyhnutné vyplniť prihlášku spolu so Súhlasom so spracovaním osobných údajov dotknutých osôb, resp. Súhlasom so zverejnením zvukového, obrazového alebo zvukovo-obrazového materiálu. Informácie o tábore a prihlášku si môžete stiahnuť TU.

Bližšie informácie / rezervácie: Mgr. Lucia Konfalová, galerijná pedagogička (lgpmb-kvc@vuczilina.sk), 0911 953 855, 044/ 55 22 758

lgpmb-pr@vuczilina.sk
Marketing a PR Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa.
Komentáře