Stretnutie s abonentami

V pondelok 24.6.2019 sa v priestoroch Liptovskej galérie uskutočnilo stretnutie s abonentami, na ktorom riaditeľ galérie Richard Gregor predstavil novú víziu smerovania galérie, priblížil plány na najbližšie obdobie ako aj stratégiu vedenia galérie v dlhšom časovom horizonte. Snahou je podporiť lokálnych tvorcov, prezentovať tvorbu mladých umelcov pochádzajúcich z regiónu Liptova, ale zároveň sa venovať aj medzinárodnej spolupráci pri organizovaní výstav a pri ďalších činnostiach galerijnej práce. Galéria má záujem osloviť širšie publikum potenciálnych návštevníkov aj rôznymi typmi sprievodných podujatí – prednáškami, besedami, kurzami pre dospelých či inými akciami. Riaditeľ diskutoval o možnostiach ďalšej kooperácie s členmi klubu priateľov výtvarného umenia. Tí predniesli podnetné pripomienky a návrhy k činnosti galérie a k vzájomnej budúcej spolupráci.

lgpmb-pr@vuczilina.sk
Marketing a PR Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa.
Komentáře