Od marca – nové edukačné programy

Od marca 2019 ponúkame v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa nové edukačné programy pre všetky stupne škôl – MŠ, ZŠ a SŠ. Jednotlivé tvorivé dielne budú prispôsobené veku účastníkov. Galerijná pedagogička pripravila edukačné programy k aktuálnym výstavám – Túlavé topánky pána Medňanského (k výstave Ladislav Medňanský – 100. výročie úmrtia) a InstaDoba/InstaOkienka k výstave Generácia 1909.

Okrem nich ponúkame edukačné programy k stálym expozíciám:

  • Poetické šperky/ Kamey – kde si účastníci vytvoria vlastný šperk
  • Hlava v snovej krajine – technikou maľby a kresby deti vytvoria dielo príbuzné so surrealistickým prejavom Imra Weinera Kráľa
  • Na hrane/ Michal Kern – vytvorenie konceptuálneho diela symbolizujúceho súčasný stav prírody
  • Paleta pána Bohúňa – rôzne tvorivé úlohy a aktivity
  • Sokolovňa – edukačný program k stálej expozícii v Galérii Kolomana Sokola zameraný na grafickú tvorbu

Dĺžka edukačných programov je väčšinou 60 min., ale sú časovo prispôsobiteľné. K dispozícii je aj možnosť navrhnutia vlastnej témy, na ktorú po vzájomnej konzultácii galerijná pedagogička navrhne vhodnú edukačnú aktivitu. Bližšie informácie o aktuálnych edukačných programoch nájdete na http://www.galerialm.sk/vzdelavacie-programy/

lgpmb-pr@vuczilina.sk
Marketing a PR Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa.
Komentáře