O práci, ktorá je verejnosti skrytá

V roku 2019 sme pri inventarizácii zbierkového fondu, ktorá prebehla z titulu výmeny vedenia Liptovskej galérie P. M. Bohúňa zistili, že veľké množstvo obrazov (rádovo 30%) v depozitári maľby je napadnuté plesňami. Keďže nebolo možné izolovať diela kontaminované už na prvý pohľad, od tých, ktoré mohli byť napadnuté bez toho, aby to bolo voľným okom viditeľné, rozhodli sme sa všetky diela fumigovať a v medzičase opraviť depozitáre tak, aby sa diela vrátili do najvyšších možných štandardov.

Od októbra 2020 do februára 2021 prebehla náročná fumigácia – dvadsaťkrát sme vycestovali do Zvolenského zámku (Slovenská národná galéria), aby sme tu postupne diela na jedinom slovenskom špecializovanom pracovisku tohto druhu dekontaminovali. Súbežne s tým prebehla za perfektne zabezpečenej podpory zriaďovateľa (Žilinský samosprávny kraj) oprava priestorov depozitárovinštalácia nového klimatizačného systému. Máme teda depozitáre, ktoré zodpovedajú úrovni 21. storočia a tiež mimoriadnym hodnotám, ktoré naša galéria od roku 1955 spravuje.

O tom, že sa nejednalo o rutinnú úlohu, ale o vážny problém, s ktorým sa naša inštitúcia musela vysporiadať, svedčí aj nasledovná skutočnosť. Riadne odborné dočistenie diel a ich konzervácia, ktorá zaručí, že sa situácia s plesňami už nebude opakovať, potrvá ešte ďalšie dva roky, do marca 2023.

Veľká väčšina prác, ktoré galéria zo zákona vykonáva, ostáva našej verejnosti skrytá – toto je jeden z príkladov: dlhodobo zanedbaný problém, ktorého riešenie zaberie s prípravami plné štyri roky.

lgpmb-pr@vuczilina.sk
Marketing a PR Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa.
Komentáře