Nové edukačné programy od novej pedagogičky

Od novembra 2019 ponúkame nové edukačné programy pre všetky typy a stupne škôl, ktoré pripravila naša nová galerijná pedagogička Mgr. Lucia Konfalová. Edukačné programy sú zamerané na aktuálne dočasné výstavy ako aj na stále expozície v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa a v Galérii Kolomana Sokola.

Edukačné programy k aktuálnym výstavám v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa:

1. Stopa / Michal Kern

Michal Kern pracuje s priestorom, vstupuje doňho, zanecháva stopu, dotvára ho zo všetkého, čo ho obklopuje. Vstúpte aj vy do jeho sveta a zanechajte stopu v galérii. Hravým spôsobom využijeme priestor galérie a budeme sa spoločne snažiť prepojiť jeho myšlienky s našou fantáziou. Výtvarná dielňa je prispôsobená veku  účastníkov.

  • Dĺžka programu: 60 až 90 minút
  • Vhodné pre MŠ, ZŠ a SŠ

 

2. Obrazová deštrukcia / Alternatívy deštrukcie

Ničiť sa dá z rôznych dôvodov. My si spoločne prejdeme výstavu piatich umelcov, ktorí reagujú na deštrukciu v umení. Na chvíľu sa staneme umelcami a vytvoríme dielo zničením iného umeleckého diela. Výtvarná dielňa je prispôsobená veku  účastníkov.

  • Dĺžka programu: 60 až 90 minút
  • Vhodné pre MŠ, ZŠ a SŠ

 

Edukačné programy k stálym expozíciám v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa :

1. Obrázkové písmo / Miroslav Ksandr

Jeho tvorbe dominujú základné tvarové atribúty krajiny a ľudovej kultúry, siluety postáv, ornamenty, tvary a javy, ktoré postupne premieňa na znak. Pri čítaní príbehu zabudneme na písmená. Výtvarná dielňa je prispôsobená veku  účastníkov.

  • Dĺžka programu: 60 až 90 minút
  • Vhodné pre MŠ, ZŠ

 

2. Fotokrajina / Krajina

Program zameraný na autorov, ktorých celoživotnou inšpiráciou bola rozmanitosť liptovskej krajiny. Cieľom edukačného procesu bude vytvoriť aktívnu účasť žiakov na dotvorení umeleckého artefaktu fotografie krajiny, prostredníctvom zvolenej tvorivej techniky.

  • Dĺžka programu: 60 až 90 minút
  • Vhodné pre ZŠ a SŠ

 

Edukačné programy k stálym expozíciám v Galérii Kolomana Sokola

1. Voňavá grafika / Koloman Sokol

Sokol je majstrom atmosféry. Jej vykresleniu napomáha aj redukcia priestoru, farby a pôsobenia svetla v obraze. Sú to diela autentické, spontánne a koncentrované, ktoré môžu vyvolávať rôzne emócie. Naše emócie vložíme do vytvorenia voňavej grafiky. Čo to je nechajte sa prekvapiť. Výtvarná dielňa je prispôsobená veku  účastníkov.

  • Dĺžka programu: 60 až 90 minút
  • Vhodné pre MŠ, ZŠ, SŠ

 

Edukačný program sa môže meniť v závislosti od aktuálne prebiehajúcej výstavy. K dispozícii je možnosť navrhnutia vlastnej témy,  na  ktorú galerijná pedagogička po vzájomnej konzultácií navrhne vhodnú edukačnú aktivitu. Jednotlivé tvorivé dielne sú časovo prispôsobiteľné. Počas návštevy galérie je za žiakov zodpovedný ich učiteľ. Akceptujeme možnosť platiť kultúrnymi poukazmi. Maximálny počet žiakov je 15 – 20. Na edukačný program je potrebné sa prihlásiť vopred.

Cenník tvorivých dielní a lektorátov pre školy všetkých typov a stupňov:

MŠ                                             0,50 € (žiak)

ZŠ, SŠ                                       1,00 € (žiak/študent)

Pedagogický dozor                 zdarma

 

Kontakt

Galerijná pedagogička: Mgr. Lucia Konfalová

mobil: 0911 953 855

mail: lgpmb-kvc@vuczilina.sk

 

Adresa:

Liptovská galéria P.M. Bohúňa                          Galéria Kolomana Sokola

Tranovského 3                                                             Námestie osloboditeľov 28

031 01 Liptovský Mikuláš                                           031 01 Liptovský Mikuláš

lgpmb-pr@vuczilina.sk
Marketing a PR Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa.
Komentáře