Návrat ukradnutého Hálu

Dielo, ktoré bolo 17 rokov odcudzené, sa za zvláštnych okolností v januári 2022 objavilo a vrátilo späť do majetku Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši.

Ide o obraz Chalupa ve Škvořeticích v Blatné z roku 1914  od pôvodom českého maliara slovenskej výtvarnej moderny Jana Hálu (1890 Blatná, ČR – 1959 Važec), ktorý prežil väčšinu svojho života v rázovitej obci Važec lemovanej Vysokými Tatrami.

Jan Hála, Chalupa ve Škvořeticích v Blatné, 1914

Predmetné dielo spolu s 29 ďalšími zmizlo v noci z 5. na 6. mája 2005 z Domu Jana Hálu, vysunutej expozície Liptovskej galérie P. M. Bohúňa, kde malo byť vystavené počas letnej turistickej sezóny. Ihneď spustené vyšetrovanie bolo doteraz neúspešné. Nepodarilo sa vypátrať identitu páchateľov a okrem tohto jediného diela neboli ostatné zatiaľ nájdené. Jedna z najväčších krádeží obrazov na Slovensku tak zostáva aj po 17 rokoch stále neobjasnená.

Dielo Chalupa ve Škvořeticích v Blatné priniesla neznáma osoba začiatkom roka 2022. Po vykonaní štandardných úkonov a preskúmaní zo strany Polície SR, bolo dielo na základe uznesenia Odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Žiline vrátené v apríli 2022 Liptovskej galérii P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši ako vlastníkovi diela.

Olejomaľba (olej na plátne, 39 x 30 cm, signované vpravo dole modrou farbou) bola pôvodne zakúpená vtedajšou Oblastnou galériou P. M. Bohúňa v roku 1964 za sumu 2 500 Kčs. Po krádeži bola ohodnotená na 150 000 Sk, ako uviedol v monografii Jana Hálu historik umenia Jan Abelovský. V súčasnosti bola ocenená historičkou umenia Evou Ľuptákovou na 30 000 €.

Dielo Jana Hálu v stálej expozícii Liptovskej galérie P. M. Bohúňa

Obraz komorného formátu je spodobením námetu z prostredia dedinského života. Prvýkrát od znovuobjavenia bude dielo prezentované verejnosti 5. júna 2022 počas otvorenia výstavy v Dome Jana Hálu vo Važci. Následne bude od 7. júna 2022 dlhodobo vystavené v stálej expozícii Portrét, krajina, žáner v Liptovskej galérii P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši.

lgpmb-pr@vuczilina.sk
Marketing a PR Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa.
Komentáře