Cena: 16 €

Z akademie do přírody

Podoby krajinomalby ve střední Evropě 1860-1890

Publikácia je prvou súhrnnou prácou spracovávajúcou mimoriadne atraktívnu tému stredoeurópskej plenérovej krajinomaľby, ktorá sa rozvíjala v kultúrnom priestore rakúskeho súštátu v rokoch 1860-1890. Pri vybraných autoroch z mnohonárodnostnej monarchie sleduje osobné kontakty, inšpirácie a prijímanie nových prístupov k stvárneniu prírodných motívov. Niektorí z týchto umelcov študovali nielen na domácich akadémiách vo Viedni a Prahe, ale tiež v ďalších umeleckých metropolách, napr. Mníchove, Düsseldorfe či Paríži.

Pre mnohých z nich sa dôležitou kapitolou ich umeleckej dráhy stali prvé kontakty s barbizonskou školou, ktorá im poskytla zásadnú skúsenosť s plenérovou krajinomaľbou (tzv. Freilichtmalerei). Tá bola považovaná za nositeľku nových umeleckých tendencií smerujúcich od intímnej a lyrickej krajinomaľby k impresionizmu. Toto aktuálne poňatie krajinomaľby postupne zaujalo dominantné postavenie na veľkých prehliadkach salónneho umenia a bolo i predmetom neobvyklého zberateľského záujmu. Krajina sa stala dôležitým žánrom obdobia druhej polovice 19. storočia, na ktorom sa nejmarkantnejšie prejavil rýchly vývoj umeleckých tendencií smerujúcich k modernému poňatiu.

Umelci patriaci do tzv. barbizonskej školy, rovnako ako ich nasledovníci, sa sústredili na zachytenie prchavých prírodných javov a sprostredkovávali svoj osobný pohľad na krajinu. Môžeme sem zaradiť autorov ako Tina Blau, Zdenka Braunerová, Lajos Deák Ébner, Antonín Chittussi, Eugen Jettel, Ladislav Mednyánszky, Géza Mészöly, Mihály Munkácsy, László Paál, Rudolf Ribarz, Wilhelm Riedel, Robert Russ, Emil Jakob Schindler, Béla Spányi a ďalších. Predstavitelia tejto generácie stvárňovali realisticky prírodný svet; ich práce boli oceňované pre schopnosť zachytiť zvolený námet či výsek krajiny s jej jedinečnou atmosférou.
Kniha obsahuje tiež štúdiu Markéty Theinhardt z parížskej Sorbonny, ktorá sleduje pôsobenie niektorých stredoeurópskych umelcov - krajinárov v Paríži a tiež v Barbizone, vrátane kritického ohlasu ich diela v dobovej francúzskej tlači.

Publikácia vyšla pri príležitosti rovnomennej výstavy poriadanej Západočeskou galerií v Plzni a Slovenskou národnou galériou v Bratislave. Publikácia je v českom jazyku.

 

Ed.: Katarína Beňová

Autori textov: Katarína Beňová, Dušan Buran, Roman Musil, Markéta Theinhardt

Väzba: mäkká väzba, 240 strán, formát 21 x 26 cm

Vydavateľ: Books & Pipes Publishing, Západočeská galerie v Plzni, Slovenská národná galéria v Bratislave

Rok vydania: 2018

ISBN: 978-80-7485-166-7 (B & P Publishing)

ISBN: 978-80-88027-28-7 (Západočeská galerie v Plzni)

Náhľad knihy

Objednávka publikácie

E-mailová adresa*
Meno a priezvisko*
Adresa doručenia - ulica, popisné číslo*
Adresa doručenia - PSČ a mesto*
Mobilné telefónne číslo pre zjednodušenie doručenia publikácie*
Objednávka - uveďte názov publikácie*
Počet kusov*
Prepravné náklady podľa cenníka Slovenskej pošty

Pozorne prosím vyplňte objednávkový formulár. Povinné políčka sú označené hviezdičkou.

Číslo mobilného telefónu pre kuriéra je nevyhnutné pre bezproblémové doručenie Vašej objednávky.

Ak potrebujete s vyplnením objednávky pomôcť, sme tu pre Vás na telefónnom čísle 044/5522758 v  pracovných dňoch v čase od 9:00 do 14:00 hod.

Najnovšie články BLOG-u galérie

Aj tento rok sme pripravili pre Vaše deti denný letný Art tábor, ktorý prebehne v mesiaci august. Nakoľko…
Celý článek
V rámci edičnej činnosti galérie nám vyšla recenzovaná kniha k výstave J.A, ALEXY - Rezonancie tvorby Janka Alexyho v dielach…
Celý článek
V nedeľu 24. marca 2024 sme si pripomenuli 115. výročie narodenia maliara Ladislava Čemického (1909 - 2000),…
Celý článek