Edukačné programy na október

Pripravili sme nové edukačné programy k aktuálnej výstave Michala Kerna aj k stálym expozíciám Liptovskej galérie P. M. Bohúňa pre všetky typy a stupne škôl. Ich dĺžka je 60 – 120 minút, je potrebné sa vopred prihlásiť u galerijnej pedagogičky na lgpmb-kvc@vuczilina.sk alebo na tel. 0911 953 855.

 

Vytvor si svoj pristor/ Michal Kern

V práci Michala Kerna môžeme vidieť ako vo svojej tvorbe znovu objavuje vzťah človeka a prostredia, v ktorom žije a tvorí. Vzniká tak akási prirodzená hra umelca/človeka a prírody. V edukačnom programe si spoločne vytvoríme vo výstavnom priestore galérie bunker ako symbol nášho osobného priestoru. Vyhradíme si ním v galérii miesto na našu spoločnú hru s prírodou. Výtvarná dielňa je prispôsobená veku účastníkov.

  • Dĺžka programu: 60 až 90 minút
  • Vhodné pre MŠ, ZŠ a SŠ

Fullova jeseň

Edukačný program, v ktorom svoju pozornosť zameriame na hlavné znaky diela Ľudovíta Fullu. Pomocou hádaniek, pozorovania a identifikovania týchto znakov objavíme Fullov typický rukopis. Ten sa stane inšpiráciou pre našu tvorbu.

  • Dĺžka programu: 60 minút
  • Vhodné pre MŠ a 1. stupeň ZŠ

Reinterpretácia moderny

Stála expozícia galérie má veľké zastúpenie diel slovenského maliarstva 1. polovice 20. storočia. Autori tohto obdobia čerpali svoje námety z vidieckeho, mestského a intímneho prostredia. Cieľom edukačného programu bude vlastná reinterpretácia diela do súčasnosti. Na prerozprávanie príbehu diel nám pomôžu vlastnoručne vyrobené kulisy, ktorými hravou a zábavnou formou oživia nehybné obrazy. Na prvotnú interpretáciu použijeme pripravený algoritmus.

  • Dĺžka programu: 60 minút
  • Vhodné pre 2. stupeň ZŠ a SŠ

Socha v galérii

V každej galérii majú svoje zastúpenie sochy, plastiky a inštalácie. V edukačnom programe zameranom na toto médium si predstavíme rôzne sochy vystavené v našom galerijnom priestore. Detailne ich preštudujeme a na záver ak vyjde čas, si jednu malú aj vytvoríme.

  • Dĺžka programu: 60 – 120 minút
  • Vhodné pre 1. a 2. stupeň ZŠ

Edukačný program sa môže meniť v závislosti od aktuálne prebiehajúcej výstavy. Jednotlivé tvorivé dielne sú časovo prispôsobiteľné. K dispozícii je aj možnosť navrhnutia vlastnej témy, na ktorú galerijná pedagogička navrhne po vzájomnej konzultácii vhodnú edukačnú aktivitu. Počas návštevy galérie je za žiakov zodpovedný ich učiteľ, maximálny počet žiakov je 15 – 20. Celý edukačný program nájdete na našej web stránke v časti Vzdelávanie a https://drive.google.com/file/d/1sUsaQ7zB4L2K9OwfbCC1pZIALDMSEDUg/view

 

Cenník tvorivých dielní a lektorátov pre školy všetkých typov a stupňov:

MŠ                                                        0,50 € (žiak)

ZŠ, SŠ                                                   1,00 € (žiak)

Pedagogický dozor                            zdarma

Možnosť platiť kultúrnymi poukazmi.

lgpmb-pr@vuczilina.sk
Marketing a PR Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa.
Komentáře