Čo vás čaká počas Noci múzeí a galérií

Liptovská galéria P. M. Bohúňa sa opäť zapojila do celoeurópskeho podujatia s názvom Noc múzeí a galérií, ktoré sa bude konať už túto sobotu, 18.5.2019. Ide o podujatie realizované pod patronátom Rady Európy s cieľom v čo najväčšej miere prezentovať kultúrne dedičstvo jednotlivých krajín a význam jeho záchrany. Na Slovensku sa doň tohto roku zapojilo 58 inštitúcií.

V našej galérii sme pripravili program, ktorý bude od 18:00 – 22:30 hod., vstupy so sprievodcom budú v polhodinových intervaloch. Predstavíme dve aktuálne výstavy – Dizajn a fotografie Martina Martinčeka, ktoré budú doplnené tvorivými aktivitami nadväzujúcimi na tieto výstavy v podobe ukážky (ne)tradičného tkania, string artu alebo kyanotypie. Okrem toho si návštevníci budú môcť vyrobiť magnetku z fotogramu a čakajú ich aj ďalšie vzdelávacie aktivity, kde sa dozvedia viac o umelcovi, po ktorom je pomenovaná naša galéria, keďže budúci týždeň (20.5.2019) si pripomenieme 140. výročie úmrtia P. M. Bohúňa. Podujatie je vhodné pre rodiny s deťmi, vstup je zdarma. Posledný vstup bude o 22. hod.

Tešíme sa na vašu návštevu.

lgpmb-pr@vuczilina.sk
Marketing a PR Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa.
Komentáře