Celá výstava Michala Kerna ostane galérii

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v týchto dňoch uspela v žiadosti o akvizičný grant Fondu na podporu umenia vo výške 45.800 €, ktorý je určený na nákup 36 diel z vlaňajšej výstavy významného slovenského konceptuálneho a land-artového umelca Michala Kerna. (Výstava s názvom Zóna 22 minút 50,28 sekundy prebiehala od 31.7. do 16.11.2019 v Malej výstavnej sieni LGPMB).

Výstava diel Michala Kerna s názvom Zóna 22 minút 50,28 sekundy

Kresby, fotografie a tlače pochádzajú z autorovej pozostalosti, ktorú sme získali v roku 2019 od dedičov do dočasnej správy. Predstavujú reprezentatívny výber, diela sa (až na dve výnimky) dosiaľ nenachádzajú v žiadnej zo slovenských ani zahraničných zbierok. Ak teda v budúcnosti zhromaždíme všetky diela zastúpené v zbierkach slovenských galérií, dokážeme vystaviť reprezentatívny výber tvorby autora, ktorého medzinárodný význam v budúcnosti porastie.

Michal Kern: Každý človek je môj brat
lgpmb-pr@vuczilina.sk
Marketing a PR Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa.
Komentáře