Akvizície 2017 – Vendula Chalánková

Vďaka Fondu na podporu umenia sme mohli zakúpiť do zbierok Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa štyri koláže a sedem malieb českej výtvarníčky, performerky a ilustrátorky Mgr. art. Venduly Chalánkovej. Všetky koláže odkazujú svojím námetom na budovu Liptovskej galérie P. M. Bohúňa. Koláže vznikli v priebehu výstavy: Vendula Chalánková 35+ (výstava sa konala v roku 2016 v LGPMB, finančne podporená FPU). Z dôvodu nadväznosti diel na galériu, zbierkové predmety adekvátnym spôsobom dopĺňajú zbierkový fond Liptovskej galérie P. M. Bohúňa. Zároveň sú podkladom k ďalšej prezentačnej a vedecko- výskumnej činnosti galérie.

Maľby s názvami: Umývačka, Chladnička, Digestor, Mikrovlnná rúra, Mikrovlnná rúra Nový tip, Hriankovač, Kombinovaný sporák a Chladnička sú „veristickými“ maľbami reálnych spotrebičov, ktoré nás obklopujú v domácnosti – v kuchyni. Autorka sériu týchto spotrebičov vytvorila tak, že navštevovala obchodné centrá, merala si vyššie spomenuté spotrebiče a na základe týchto meraní vytvorila „iluzórnu“ inštaláciu kuchyne.

Vendula Chalánková – Liptovská galéria P. M. Bohúňa

Vendula Chalánková – Liptovská galéria P. M. Bohúňa

Vendula Chalánková – Liptovská galéria P. M. Bohúňa

Vendula Chalánková – Liptovská galéria P. M. Bohúňa

Zoznam akvizícii 2017 Vendula Chalánková:
Liptovská galéria P. M. Bohúňa I., 2016. Artefakt, papierová koláž, Vendula Chalánková, 1 ks, umiestnenie v depozite kresby (papierové nosiče).
Liptovská galéria P. M. Bohúňa II., 2016. Artefakt, papierová koláž, Vendula Chalánková, 1 ks, umiestnenie v depozite kresby (papierové nosiče).
Liptovská galéria P. M. Bohúňa III., 2016. Artefakt, papierová koláž, Vendula Chalánková, 1 ks, umiestnenie v depozite kresby (papierové nosiče).Liptovská galéria P. M. Bohúňa IV., 2016. Artefakt, papierová koláž, Vendula Chalánková, 1 ks, umiestnenie v depozite kresby (papierové nosiče).
Chladnička kombinovaná, diptych, 2011. Artefakt, akryl a strieborný prach na plátne, signované Vendula Chalánková, 1 ks, umiestnenie v depozite maľby.
Umývačka, 2012. Artefakt, akryl na plátne, signované Vendula Chalánková, 1 ks, umiestnenie v depozite maľby.
Mikrovlnná rúra, 2012. Artefakt: akryl na plátne, signované Vendula Chalánková, 1 ks, umiestnenie v depozite maľby. 
Hriankovač, 2012. Artefakt: akryl na plátne, signované Vendula Chalánková, 1 ks, umiestnenie v depozite maľby. 
Kombinovaný sporák, 2012. Artefakt: akryl na plátne, signované Vendula Chalánková, 1 ks, umiestnenie v depozite maľby.
Digestor. DAR

lgpmb-pr@vuczilina.sk
Marketing a PR Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa.
Komentáře