Aktuálne o Galérii Kolomana Sokola

Galéria Kolomana Sokola (GKS) sídli v najstaršej svetskej budove mesta Liptovský Mikuláš z 15. storočia, ktorá patrila rodine šľachtica Pongráca. Ide o dvojpodlažnú stredovekú budovu s pôdorysom písmena L, ktorá bola renesančne upravená. V 17. a začiatkom 18. storočia bola budova sídlom Liptovskej župy, koncom 70-tych rokov 20. storočia prešla pamiatkovou obnovou. V roku 2002 tu vznikla galéria pod názvom Centrum Kolomana Sokola darovaním umeleckých diel mestu Liptovský Mikuláš a Liptovskej galérii P. M. Bohúňa od mikulášskeho rodáka Kolomana Sokola (12.12.1902 – 12.1.2003). Pôvodný názov bol zmenený v roku 2017 po reinštalácii stálej expozície Život a dielo Kolomana Sokola, ktorá je na poschodí Pongrácovskej kúrie.

Liptovská galéria P. M. Bohúňa (LGPMB) a mesto Liptovský Mikuláš sa podieľa 50% podielom na prevádzkových nákladoch Galérie Kolomana Sokola, keďže GKS sídli v budove mesta a patrí pod správu LGPMB. Galéria donedávna využívala aj priestory na prízemí budovy na prezentovanie výtvarného umenia formou dočasných výstav. Od 1.7.2019 GKS využíva len priestory stálej expozície na poschodí, priestory na prízemí boli odovzdané mestu koncom júna 2019.

Liptovská galéria P. M. Bohúňa, ktorej zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, má záujem naďalej využívať aj spodné priestory na expozičné a výstavné účely. Na stretnutí županky Eriky Jurinovej s primátorom mesta Jánom Blcháčom, ktoré sa konalo minulý týždeň sa obe strany dohodli, že od januára 2020 bude môcť Galéria Kolomana Sokola pod správou LGPMB opäť využívať celé priestory Pongrácovskej kúrie.

lgpmb-pr@vuczilina.sk
Marketing a PR Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa.
Komentáře