STÁLE EXPOZÍCIE LGPMB

Pôvod maľby - maľby, ikony, skulptúry 15. -19. storočia

Stála expozícia Pôvod maľby - maľby, ikony, skulptúry 15. - 19. storočia ponúka možnosť nahliadnutia do chronologických počiatkov maliarskej, ikonopiseckej a sochárskej tvorby z galerijných zbierok, pričom veľké množstvo prezentovaných diel bolo doposiaľ uložených v depozitárnych priestoroch, teda mimo pohľad návštevníkov. Okrem diel zo zbierok Liptovskej galérie P. M. Bohúňa sú súčasťou expozície i diela dlhodobo vypožičané zo Slovenského národného múzea v Martine.

Bohúňova sieň

Je venovaná Petrovi Michalovi Bohúňovi po ktorom je pomenovaná aj galéria. Budova galérie pôvodne slúžila ako škola, v nej v rokoch 1854 až 1865 našiel pôsobisko ako učiteľ, maliar Peter Michal Bohúň ( 1822 – 1879 ), rodák z Veličnej na Orave.

Portrét, krajina, žáner (1800 - 1919) / DOČASNE NEPRÍSTUPNÁ

Stála expozícia v reprezentatívnom priereze približuje vývoj slovenského maliarstva v 19. storočí. Svoje zastúpenie tu má predovšetkým portrétna maľba (Czauczik, Klemens), ale aj krajinárska tematika druhej polovice 19. storočia (E. Ballo, L. Medňanský, D. Skutecký a i.)

Moderna - slovenské výtvarné umenie 20. storočia

V expozícii je reprezentačne zastúpená zakladateľská generácia moderného slovenského umenia, tematicky čerpajúca najmä z idealizovaného prostredia slovenského vidieka (Gustáv Mallý, Jan Hála, Martin Benka, Janko Alexy, M. A. Bazovský, a i.) maliari ovplyvnení secesiou, symbolizmom, expresionizmom (Zolo Palugyay, Anton Jasusch, Edmund Gwerk, Július Jakoby).

Liptov: domov aj exil - osobnosti vizuálneho umenia od 50. rokov 20. storočia

V expozícii je venovaný priestor na prezentáciu umelcov, ktorí svoj život a tvorbu zviazali s Liptovom. Ich tvorba svojím významom prekračuje hranice regiónu i Slovenska.