STÁLE EXPOZÍCIE LGPMB

Staré umenie

Expozícia je členená do troch celkov. V prvej časti sú prezentované tabuľové maľby a plastiky vrcholnej a neskorej gotiky z oblasti Oravy, Turca, Spiša, ale najmä Liptova – gotický oltár z Dovalova, oltárne časti zo Svätého Kríža a z Liptovskej Anny. Druhá časť je výberom renesančnej a barokovej maľby a plastiky, vystavený je renesančný oltár

Bohúňova sieň

Je venovaná Petrovi Michalovi Bohúňovi po ktorom je pomenovaná aj galéria. Budova galérie pôvodne slúžila ako škola, v nej v rokoch 1854 až 1865 našiel pôsobil ako učiteľ, maliar Peter Michal Bohúň ( 1822 – 1879 ), rodák z Veličnej na Orave.

19. storočie - Portrét, krajina, žáner

Stála expozícia v reprezentatívnom priereze približuje vývoj slovenského maliarstva v 19. storočí. Svoje zastúpenie tu má predovšetkým portrétna maľba (Czauczik, Klemens), ale aj krajinárska tematika druhej polovice 19. storočia (E. Ballo, L. Medňanský, D. Skutecký a i.)

20. storočie - Moderna

Moderna V expozícii je reprezentačne zastúpená zakladateľská generácia moderného slovenského umenia, tematicky čerpajúca najmä z idealizovaného prostredia slovenského vidieka (Gustáv Mallý, Jan Hála, Martin Benka, Janko Alexy, M. A. Bazovský, a i.)maliari ovplyvnení secesiou, symbolizmom, expresionizmom (Zolo Palugyay, Anton Jasusch, Edmund Gwerk, Július Jakoby).

20. storočie - Osobnosti výtvarného umenia Liptova

V expozícii je venovaný priestor na prezentáciu umelcov Liptova pod názvom Osobnosti výtvarného umenia Liptova. Štyria umelci, ktorí svoj život a tvorbu zviazali s Liptovom. Ich tvorba svojím významom prekračuje hranice regiónu i Slovenska.