Ponuka prebytočného majetku 

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši ponúka na odpredaj nasledovný prebytočný a neupotrebiteľný majetok:

motorové vozidlo  FIAT PANDA  e. č. LM 289 BF  VIN: ZFA1690000068684539

farba: šedá metalíza-647 STEEL, čalúnenie  – azúrová 583

STK a EK platné do 10.01.2019, rok výroby 2006, stav tachometra: 123 532  

Bližšie informácie o technickom stave vozidla budú poskytnuté  telefonicky a pri obhliadke.

Záujemcovia môžu prísť na obhliadku motorového vozidla v termíne od 4.5.-5.5.2018

alebo 9.5.-10.5.2018 v čase od 10,00 hod do 17,00 hod.

Cenovú ponuku záujemcovia môžu doručiť do Liptovskej galérie Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši, Tranovského 3, 031 01 Liptovský Mikuláš osobne, kuriérom alebo poštou v zalepenej obálke s označením „neotvárať PONUKA FIAT PANDA“ s uvedením telefonického resp. e-mailového kontaktu najneskôr do 17.5.2018. Kupujúcim sa stane ten, kto ponúkne najvyššiu kúpnu cenu.

Liptovská galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši si vyhradzuje právo zrušiť ponukové konanie.