Vzdelávacie programy pre špeciálne školy

Ponuka vzdelávacích programov je platná od 16.3.2017.

Pre špeciálne školy je vytvorený individuálny program vzhľadom k osobitným potrebám žiakov. Jednotlivé podmienky je možné dohodnúť si s galerijnou pedagogičkou.

Program zahŕňa tvorivú dielňu s využitím rôznych výtvarných techník. Program môže byť doplnený o prehliadku výstavy, obrazovú prezentáciu, relaxačné cvičenia a premietanie audiovizuálnych dokumentov.