EDUKAČNÝ PROGRAM K AKTUÁLNYM VÝSTAVÁM

Trienále portrétu_Nie som tvoj objekt!  (do 31.12.2021)

Umenie sa už od svojho počiatku neobišlo bez motívu ženy. V rôznych dejinných epochách môžeme v priebehu celej histórie ľudstva pozorovať radu rozmanitých spôsobov chápania role ženy. Na výstave Nie som tvoj objekt! si kurátorky z našej galerijnej zbierky povyberali diela, v ktorých videli paralely a súvzťažnosti s novým nazeraním na ženu a ženskosť. Vyjadrili sa z feministického hľadiska k problému, ktorý aj v dnešnej spoločnosti pretrváva a neutícha - postavenie ženy v umení a v spoločnosti. Na vystavené diela nazrieme novými súčasnými tendenciami, nanovo ich zreinterpretujeme a nakoniec si urobíme menšie divadielko.

 

_LGPMB

_dĺžka programu 60-90 min.

_vhodné pre SŠ