EDUKAČNÝ PROGRAM K AKTUÁLNEJ VÝSTAVE

Rytmická kresba

Animačný program k výstave Ján Kudlička – Dlhá cesta krajinou nám predstaví dielo Jána Kudličku, ktorého inšpiráciu v tvorbe bola poézia, hudba a predovšetkým krajina. Budeme na obrazoch skúmať farebné a tvarové premeny a precvičíme si aj počítanie tónov. V tvorivej dielni si zaexperimentujeme s hudbou, tá nám bude inšpiráciu k vytvoreniu vlastného diela.

 

Vhodné pre: MŠ, ZŠ, SŠ

Časový rozsah: 45-60 minút

Vstupné: 2€   

Miesto konania: Liptovská galéria P. M. Bohúňa