EDUKAČNÝ PROGRAM K AKTUÁLNEJ VÝSTAVE

Priestorová kytica – Ester Martinčeková Šimerová

V animačnom program si predstavíme výstavu Ester Martičekovej Šimerovej. Pohľadáme v dielach námety, ktorým sa maliarka venovala a vysvetlíme si aké metódy práce kubizmu v tvorbe používala. Zastavíme sa pri dielach, oddýchneme si pri nich a  preskúmame ako na nás jednotlivé tvary a farby pôsobia. V tvorivej dielni sa zahráme na designérov papiera z ktorého si vytvoríme svoju vlastnú priestorovú kyticu. Precvičíme si tak jemnú motoriku, fantáziu a priestorové videnie.

 

Vhodné pre: ZŠ

Časový rozsah: 45-60 minút

Vstupné: 2€   

Miesto konania: Galéria Kolomana Sokola