EDUKAČNÝ PROGRAM K STÁLEJ EXPOZÍCII

PÔVOD MAĽBY – ŤAŽKÝ ŽIVOT REŠTAURÁTORA

Obnovená stála expozícia starého umenia ponúka možnosť nahliadnutia do počiatkov maliarskej, ikonopiseckej a sochárskej tvorby z galerijných zbierok, pričom veľké množstvo objektov bolo doposiaľ uložených v depozitárnych priestoroch a niektoré obrazy mimo galerijný priestor slúžili úplne na niečo iné. Preto ich musela naša reštaurátorka dať úplne do nového šatu. Na tvorivej dielni si vyskúšame, aké je to byť reštaurátor umeleckých diel.

_LGPMB

_dĺžka programu 60-90 min.

_vhodné pre MŠ, ZŠ, SŠ