EDUKAČNÝ PROGRAM K AKTUÁLNEJ VÝSTAVE

Pôdorys

Ján Triaška sa vo svojej tvorbe, konkrétne v cykle „Develoop“ zaoberá developermi a ich prehnanou snahou za predajom domov. My spravíme opak a namiesto stavania nových domov a bytoviek zrekonštruujeme tie staré. Aktivita pozostáva z tvorivej dielne a hry, ktorá rozvíja kritické myslenie, pozornosť a tvorivosť.

 

Vhodné pre: MŠ, ZŠ

Časový rozsah: 45-60 minút

Vstupné: 1€   

Miesto konania: LGPMB