EDUKAČNÝ PROGRAM K AKTUÁLNEJ VÝSTAVE

Pfka – Erna monumentálna

Sochárska tvorba Erny Masarovičovej má popredné miesto v spoločenstve slovenských sochárov druhej polovice. 20 storočia. Reliéf a animálny žáner je v sochárkinom diele veľmi viditeľný a citeľný tak ako zvolený materiál kov. V animačnom programe si predstavíme autorkinu tvorbu,  pohľadáme v jej dielach zvieracie námety a pomocou skladania, strihania a spájania si vytvoríme novoročnú Pfku.

 

Vhodné pre: MŠ, ZŠ

Časový rozsah: 45-60 minút

Vstupné: 2€   

Miesto konania: LGPMB