EDUKAČNÝ PROGRAM K AKTUÁLNEJ VÝSTAVE

Naservíruj si

V animačnom programe sa zoznámime s dielom Jána Triašku. Zameriame sa na  témy, ktoré autor spracováva prostredníctvom výraznej expresívnej maľby viditeľnej hlavne v jeho rukopise a farebnosti. Aktivita je vo forme interaktívneho skupinového diela poskladaného zo znakov, ktoré si žiaci samostatne vytvoria. Tieto znaky budú výjavom reality, témy respektíve situácie, ktorú dieťa aktuálne rieši. Spoločné dielo tak bude zobrazovať tanier, na ktorý tieto problémy naservírujeme.

 

Vhodné pre: ZŠ, SŠ

Časový rozsah: 45-60 minút

Vstupné: 1€   

Miesto konania: LGPMB