EDUKAČNÝ PROGRAM K AKTUÁLNEJ VÝSTAVE

Mikádo socha

Animačný program k výstave Ján Kudlička – Dlhá cesta krajinou, nám predstaví nielen obrazy, ale aj plastickú (sochársku) tvorbu Jána Kudličku. V tej je cítiť vzťah k materiálu, ktorý autor brúsi, maľuje upravuje alebo necháva v pôvodnej podobe. Nájdený tvar tak  dostane úplne novú podobu. Tvorivá dielňa, v ktorej si precvičíme svoju jemnú motoriku, priestorové videnie, zahráme sa hru mikádo a postavíme si miniatúru sochárskeho diela Jána Kudličku

 

Vhodné pre: ZŠ, SŠ

Časový rozsah: 45-60 minút

Vstupné: 2€   

Miesto konania: Liptovská galéria P. M. Bohúňa