EDUKAČNÝ PROGRAM K AKTUÁLNEJ VÝSTAVE

MIESTOPISY – J. A., Alexy

Animačný program je zameraný na mapovanie Alexyho výtvarných pobytov, z ktorých vznikali tzv. miestopisy. Vysvetlíme si čo to ten miestopis je a ako môže taký miestopis vyzerať vo výtvarnom umení. Alexyho cesty sa napokon pokúsime zaznačiť na veľkej mape – v tomto  značení nám pomôžu jeho vystavené diela, v ktorých si budeme všímať  predovšetkým námety s ktorými autor vo svojej tvorbe prechádzal. V tvorivej dielni si deti predcvičia svoju pamäť, pozornosť a všímavosť.

 

Vhodné pre: MŠ, ZŠ, SŠ

Časový rozsah: 45-60 minút

Vstupné: 2€   

Miesto konania: LGPMB