EDUKAČNÝ PROGRAM K STÁLYM EXPOZÍCIÁM

Michal Kern - Čiary života

Tvorba Michala Kerna je zviazaná s prírodou, v ktorej rozpoznal svoj druhý domov aj svoj ateliér. My sa zameriame na jeho tvorbu z konca 70-tych a začiatku 80-tych rokov, kedy sa popri reflexii ekologických problémov postupne odvažuje do prírody vstúpiť a zasiahnuť do jej diania dotykmi a stopami. V diele Čiary života porovnáva čiary na dlani a na lopúchoch...a my budeme v galerijnej záhrade hľadať čiary života, ktoré budeme následne odtláčať do hliny.

 

_LGPMB

_dĺžka programu 60-90 min.

_vhodné pre MŠ, ZŠ, SŠ

_tvorivá dielňa sa realizuje v galerijnej záhrade

_v prípade nepriaznivého počasia sa tvorivé dielne presúvajú do galerijného ateliéru