EDUKAČNÝ PROGRAM K DOČASNEJ VÝSTAVE

Ladislav Čemický (1909-2000) - maliar, učiteľ, funkcionár (14.12.2021 - 30.4.2022)

Na monografickej výstave je predstavený prierez celoživotnej tvorby nášho rodáka z Liptova, Ladislava Čemického, ktorý bol majstrom akvarelu a patrí k našim najdôležitejším umelcom tejto techniky na Slovensku. Na výstave si prezrieme jeho významné a technicky dokonalé krajinomaľby, ale uvidíme aj iné témy, ktorým sa venoval. Nakoniec si namaľujeme svoju vlastnú krajinku. A čím keď je zima? No predsa ľadom!

_LGPMB

_dĺžka programu 60-90 min.

_vhodné pre MŠ, ZŠ